DESATERO PRO PREVENCI

vážného průběhu nemocí (vč. Covidu) Verze: 12. květen 2022

Proč to neříká ministr zdravotnictví v TV?  Co snižuje rizika (nejen) u Covidu 19?

.

Obsah

Úvod

1) ... VITAMÍNY D3 + K2, Mg

2) ... SPÁNEK + melatonin

3) ... POKOJ a radost

4) ... ZUBY

5) ... MIKROBIOM – i kůže

.

6) ... OBEZITA, strava, životospráva…

7) ... ŽP – vymírání, mapování zdraví

8) ... PŮST, horečka, auto-vakcíny

9) ... SUPERSTOLETÍ lidé

10) . CO IMUNITU NIČÍ

.

Příloha: Vládní BALÍČEK 1. POMOCI

.

Literatura od 300 autorů

 

.

.

.

.

.

.

Úvod

Tato rešerše je od laika a pro laiky. Je ale i příkladem pro ministra zdravotnictví, co zde chybí pro obyčejné lidi.
Autor:
Martin Jiří Tlustý  Uvádím tu jen podložená fakta, která opravím, dáte-li mi (najdu-li) lepší. I já mám ale unikátní zkušenosti – s půstem, zázraky, vegetariánstvím, devitalizacemi, auto-vakcínami, či vztahem ŽP a zdraví v mapách. (o mně, motivech a genezi této rešerše: MJT )
Jednotícím rysem je u mne asi koncept „One Health“ - každý zdravý jedinec (člověk, zvíře, rostlina) přispívá ke zdraví celku.
Motto: Covid 19 (C19) je Pandemií antibiotik (AB) v životním prostředí (ŽP) a obézních aj. nezdravých lidí.

.

10 příkladů zásadních studií:

<1> 7/2020: 300x únosná míra AB v ŽP hubí prospěšné bakterie a vytváří ty rezistentní + nové ŽP pro viry.
<2> SRN 10/2017: Za 27r ubylo 76% létajícího hmyzu. Při 2,8%/r = 100% v r. 2027. A pak veškerý život.
<3> Metaanalýza 10/2020 (400 tisíc lidí s C19) +: Obézní mají o 113% více hospitalizací a o 48% ůmrtí.
<4> USA 2/2021: 63% hospitalizacím s C19 šlo ± předejít (komorbidity: obezita, cukrovka, v. tlak, srdce)
<5> Metaanalýzy 5/ + 10/2021 a 2/2022: Vit. D sží 14x rizika u C19, ARI i cytokinové bouře*, deficit je zvýší 2,57x a úmrtí 2,35x.
       
(*Té brání i melatonin; Rizika u C19 snižuje i doplnění probiotik, konkuren virů).
..

<6> 10/2020 Ti na JIP s C19, s dostatkem melatoninu /spánku: 10x nižší úmrtnost /o 88% komplikací.
<7> 6/2021 (2.900 zdravotníků v 1. linii): Vegetariáni z nich měli u C19 o 73% méně komplikací.
<8>  4/2021 (50 tisíc lidí): Ti s minimem pohybu před C19 měli 2,5x vyšší úmrtnost než ti aktivní.
<9> 1/2022 (>150 tisíc Brazilců): Ti, co brali preventivně Ivermectin, měli o 67% nižší úmrtnost na C19.
<10> USA 9/2020 r-analýza: 1μg polétavého prachu PM2,5/m3 zvýší riziko C19 o ±8%.(25 μg o ±200%)
.

.

Otočit se o 180° - od zabíjení všeho živého k podpoře života. (ani válčením) (viz bod 7 o ŽP)

Uzdravení lidí není možné bez uzdravení ŽP, když akutně hrozí vymření veškerého života na Zemi při trendu vymírání mikrobiomu ŽP a hmyzu dle <1> a <2> pro množství AB, pesticidů aj. jedů v ŽP (ne CO2 a oteplování).

Dle <3> u OBÉZNÍCH má očkování malý účinek - viry (i C19) se namnoží v tuku  (bez překážek, mimo efektivní dosah imunity) tak, že pak škodí přímo i panickou reakcí na ně. Ale zdraví lidé bez komorbidit, stresu, deficitu vitamínů /spánku, nemívají komplikace. (viz 6- Obezita)
.

O to víc plýtváme penězi, o co méně dáme na PREVENCI. Zdravotnictví selhává absencí, bezradností škodlivostí rad k PREVENCI. Dávejme  nejslabším co jako „VLÁDNÍ BALÍČEK VITAMÍNŮ(↓) a podložená doporučení, co vše pomáhá!
A tato PREVENCE je ZADARMO: Hubnout (obézní), vypnout dřív TV, víc: spát, chodit na slunce, fyzicky pracovat, otužovat se, ubrat: maso, cukr, pšenici či zásaditá mýdla - a díky tomu všemu i antibiotika, odpustit a usmířit se se všemi (ideálně i s Bohem).

..

Kromě zhubnutí a 8 h spánku je zásadní dát si do bezvadného stavu ZUBY.  (viz bod 4 Zuby) Plus péče o mikrobiom, své ŽP atd. Tím i dobrá nálada místo hrůzy (co ničí imunitu).  A z Pandemie by byla Pididemie – se ¼ mrtvých a miliardových ztrát!

.

.

-------------------------------------------------------

Toto DESATERO zabírá  ± 1 stranu na 1 bod z 10.  Má-li ale pomoci, nemůže být tak stručné až vágní, nekonfliktní a nepravdivé (aby se nezlobili lháři), či nepodložené, jako spousta před a po něm. Vše je tu živé, „klikací, obsahy i odkazy, což vytištěná verze ztrácí.  
Teorie ověřuji:Není v rozporu s praxí super-stoletých lidí a modrých zón s nejzdravějšími lidmi?
(tuto otázku by měli ctít ovšem i všichni dietní odborníci, lékaři, vědecká rada MZ i ministr zdravotnictví)

.

ZKRATKY:  C19 = Covid 19, ŽP = životní prostředí, AB = antibiotika,  🌞= slunce, = viz níže,  ±, ~ = asi, = pak,   = kardiovaskulární, = celkem, Δ = rozdíl, = úmrtnost,, DDD /D3 = doporučená denní dávka (vč. ze stravy!)  Dalších 8 iniciativ je ZDE
-------------------------------------------------------
Zpět na OBSAH

.

.

.

.

.

_____________________________________________

 

1) ... VITAMÍNY D3 + K2, Mg

 (1. POMOC)

.

Tento bod je tu jako první, protože koupit a spolknout pilulku je relativně to nejjednodušší a nejrychlejší. U katastrofálního nedostatku dané látky to může také okamžitě razantně pomoci.
U většiny lidí to bývá vitamín D3 a K2, u lidí, kteří nemají rádi ryby,
ω3, u vegetariánů B12, atd.
(1. pomoc = ve smyslu dokud nemáme dostatečné zdroje ze zdravé stravy)

.

ESENCIÁLNÍCH ŽIVIN je asi 50, (které musíme jíst) Více o nich píšu ZDE  
Rubnerův a Wolfův zákon: Aminokyseliny využijeme jen podle nejméně zastoupené a přemíra 1 narušuje ostatní.

.

Níže uvádím jen těch hlavních 12. (Čistě matematicky je z uvedených 12 „elixírů“  esenciálních 16, protože B-vitamínů je 8 a poslední 3 (βG, Q10, bioF) se nepočítají mezi esenciální, i když jsou velice prospěšné.)

________________________________________________________

.

D pomáhá imunitě, průběhu nemocí (vč. C19), i vstřebání Ca do krve, D s K2 prospívají kostem. D (i Ca) plně využijeme s Mg. Cz rčení: Kam chodí 🌞, tam nechodí lékař. Ze 4 stěn ale D není!  Místo nás by mohla na 🌞 chodit do jisté míry zvířata (pak D z mléka a vajec). Usilovat o výběhy! D je jen z UV-B* (teplejší 1/2r při 🌞 nad 1/2 výšky) a s olejem na kůži.
Brát E je kontroverzní. I Ca, zvláště bez K2.

(* Matějka, IIIEleková , Schoupal  v Literatuře , příloha Vládní BALÍČEK“,   MJT k bodu 1)

________________________________________________________

.

        4 + 4 + 4

        4        vitamíny (D3 + K2 + C + B-komplex)
1) D3: 🌞 (UV-B*) pomůže, při deficitu ale brát 5-10 tis.IU, pak ±4 (=100μg) (ideálně s K2 a Mg)
2) K2: pro Ca do kostí i při C19!; natto, sýry, špenát, žloutek (příjem jen asi 10%)...brát ±100 μgIII
3)
C: Mírný doplněk neuškodí (přebytek se vyloučí): ±0,5g kys. askorbové v čerstvé zel./ov šťávě.

4) B-komplex: Pokud vůbec brát, pokrýt i B6+B9+B12, kontrolující homocystein*.  (*Erben v Literatuře )

        4        minerály (Se + Zn + Fe + Mg):
1) SELEN (Se) (ořechy, m. ryby) antiVir. DDD: 60-200μg, pod i nad = nebezpečné!
2) ZINEK (Zn) ze stravy (tm. maso, mléko, žl.) Jinak 20mg. Moc Zn brání vstřebávání Fe, Cu!

3) ŽELEZO (Fe): Pro imun. buňky; C zlepšuje využití Fe tak, že stačí příjem z (dobré) stravy.

4) HOŘČÍK (Mg)D3:0,3g;Synergie s B6.Deficit ničí D,Ca,K,Na. Antagonisti: Ca,Zn,P,AB,vlák.,cukr

        4        další prospěšné látky  (ω3,6,9 + βG + Q10 + bioF):
1) OMEGA (ω) 3,9: zlepšuje imunitu. 1g ω3: hl. kdo nejí ryby, ω9=¾ oliv. oleje (ω6 máme ±dost)

1) Beta-GLUKANY: Max. vliv na imunitu má jen uměle izolovaný (čistý70%) ±0,5g ( V+V v Literatuře )
3) Koenzym Q10: ev. 30mg, chrání i imunitu, katalyzátor „elektrárny“ a vrátný pro buňky, antiO2
4) Bio-FLAVONOIDY: <polyfenoly, ze stravy (rudé plody*, kakao, pohanka, č.víno) Synergie s C

(* Giusti v Literatuře   )

________________________________________________________

.

 Více k vitamínům, minerálům aj. „elixírům“ + k Balíčku ZDE

.

________________________________________________________

Zpět na OBSAH

.

.

.

.

._____*______*___*__*_*_______**_*________*___*___

2) ... SPÁNEK + melatonin

Motto:    „Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet.“ (Žalm 4:9)

         Hlavní regenerace i uzdravující procesy probíhají ve spánku. Jeho kvalita závisí ale na množství melatoninu, které si vyrobíme před spaním díky přítmí bez modré složky bílého světla. Ideální je, když proběhne 5 cyklů za noc, což trvá kolem 8 hodin.
1 cyklus = 4
fáze nREM + 1 fáze REM (sny), která je s každým dalším cyklem vždy delší.

_____*___*__*_*_____**_*____*_*_______*___*__*_*_______**_*_.

.

1 H před spaním BEZ MODRÉHO SVĚTLA je nejdůležitější hodinou pro naši imunitu!

Změnu režimu na „noční“ (vč. tvorby M) totiž určují buňky sítnice citlivé na modré světlo (pRGCs)*
Melatonin (
M) = spánkový“ hormon tmy, ničí mikroby i rakovinu, tlumí cytokinovou bouři, je imuno-modulátor (podporuje a regeneruje imunitu). Šišinka jej tvoří jen za tmy** a jen v noci - máme-li esenciální aminokyselinu tryptofan.

 (*Medřický, **Ajith. v Literatuře )

Zdroje tryptofanu (g/100g=%): bílek(suš.) 1g, jikry 0,9, hol. sýr 0,8, treska 0,7, boby+kešu /mandle 0,6, tav.sýr 0,5, semínka chia 0,4, slunnice+sleď 0,3, žampiony /hlíva+oves /pohanka+kuře 0,2, čokoláda+mléko 0,1

_____*___*__*_*_____**_*____*_*_______*___*__*_*_______**_*_

..

.        Slepé ženy mají o 35% méně rakovinu prsu (a naopak ce ty, chodící na noční). To potvrzuje obrovskou důležitost tmy před i při spaní. I u slepých mohou ale fungovat buňky pRGCs a modré světlo jim pak též rozhodí rytmus.

 

        🌞 nám pomáhá k M tím, že již před západem zčervená – berme si z něj příklad u lamp.
Vypínat též PC, mobil, TV, či aspoň jejich modré světlo: (Windows: Nast-Sys-Obraz-Noční osvětl., mobil: Blue Light Filter, TV: teplé barvy v Nastavení). Veřejné osvětlení u domů též měnit za teplé.

Objev pRGCs je nový (2005). Noční osvětlení tedy ještě často obsahuje škodlivou modrou složku.

Kdo usíná při TV či světle, má vyšší rizika poškození srdce, plodnosti či obezity.  (Boučková. v Literatuře )

Sklenička piva může zklidnit a pomoci nám usnout.

        Vážit si i poslední 1 hodiny spánku za tmy jako nejvzácnějšího pokladu!
Nebudit pacienty (/děti) za tmy (je-li jiná možnost) - je to proti uzdravení! Perme se méně s rytmem slunce 🌞. (nejen v rámci dne, ale i roku, tj. v zimě spát víc a nenutit se k výkonům jako v létě). SOBOTA: Pro dobrý rytmus je moc užitečné dodržovat i 1 den odpočinku v týdnu.
Studie: 1 h spánku navíc v noci (ve dne ne) snižuje komplikace u C19 o 12%. Naopak méně spánku je zvyšuje o 88%*.
Umělé světlo stvoří arytmického člověkaIII.
V nouzi (
po noční, pozdní práce s PC) vzít umělý M (0,3-5mg). Překážky spánku: svědění*.
Nejlepší je spát na levém boku (kupodivu i pro srdce a žaludek), polohy střídat. Polštář střední, jen pod krk a hlavu, aby byly rovně. Matraci středně tvrdou (průhyb pod kloubem, ne celá).

(viz * Sara BS,  IIIIllnerová . v Literatuře ,  +  *péče o mikrobiom kůže)

_____*___*__*_*_____**_*____*_*_______*___*__*_*_______**_*_

.

Definovat „NOČNÍ KLID 1.o = od Z do V 🌞 = PRÁVO NA SPÁNEK (rušit jen nejde-li jinak).
22-6h nechat jako 2.
o (nerušit). Zrušit letní čas (aby pole-dne bylo v 1/2 dne, kdy je 🌞 nejvýš, a budíček  až po V 🌞). Noční směny = karcinogen 2A (na 5 nočních dát 3 volné dny místo 2).

 (Illnerová, Nakl. v Literatuře )

Orientace postele: studie: lepší spánek je ve směru S-J než Z-V. Totéž radí Feng Shuei a Vastu Shastra, které preferují hlavu na J. (další výzkum by byl prospěšný)

Rostliny prospěšné v ložnici: Sukulenty (tlustice, aloe, kaktusy) mají "obrácenou" foto-syntézu CAM, tj. v noci odebírají CO2 a nic nevylučují (f-s C3 a C4 v noci bere O2 a vylučuje CO2) Další .

_____*___*__*_*_____**_*____*_*_______*___*__*_*_______**_*_

Zpět na OBSAH

.

.

.

.

.

.______________________________________________

3) ... POKOJ a radost

           - místo stresu a hrůzy   -   nejdůležitější bod.

 

Český národ je duchovně nemocný. Více v Duchovní TRAUMA nejateističtějšího národaZDE

To nemůže neovlivnit zdraví dalších součástí člověka, duše a těla. Také to asi značně přispívá k tomu, že jsme nejhorší na světě nebo mezi nejhoršími v úmrtnosti na veškeré druhy rakoviny i kardiovaskulárních nemocí. Horší než nejzaostalejší země světa.

 

TERMINOLOGIE: Člověk se skládá z ducha, duše a těla. Čeština to často plete, považuje ducha a duši za synonyma či je libovolně zaměňuje. U ducha je medicína zcela bezradná. Duši jakžtakž uznává a léčí. Psychiatrie, psychologie, psychosomatika.
Problém je, že bez ošetření potřeb ducha, tedy napojení člověka na věčné hodnoty, perspektivu věčného života, usmíření s lidmi i Bohem, duši léčit nelze. Psychiatr, který nemůže dát jistoty pro věčnost, je jako psychiatr, který by v Osvětimi léčil duši, tedy pozitivní naladění, hezké kytičky, sedativa, cestou do plynové komory. Oproti Osvětimi jsme od spálení jen kousek dál, ale bez zásadní naděje, jsme na tom stejně.

 

Příměr:

TROJJEDINNOST AUTA  (jedoucího): TĚLO = HW, DUŠE = SW,  DUCH  = řidič  (a  život = cesta od startu do cíle).
Pokud by se policista po nehodě zajímal jen o
auto, ev. SW, ale ignoroval řidiče, byl by jako lékař, který se nezajímá o ducha.

________________________________________________________

.

Hippokratés: „Je zbytečné léčit oko bez hlavy, hlavu bez těla a tělo bez duše“.(též cítí 3 složky)

100% nemocí má psychosomatickou podstatu*, (Psychika ovlivňuje přinejmenším vážnost průběhu a rychlost uzdravení.)

Imunitu oslabuje nejvíc ze všeho STRES**, ten zničující, tj. DISTRES***.

Dostatek spánku (bod 2) a relaxace. Dostatek 🌞 a aktivit na zahradě a v přírodě.

(*Waksmundská, **Šinkora, ***Selye, *Sid. v Literatuře )

.

Dobrá nálada, víra a naděje (i proto, že dělám něco aktivně pro své zdraví).  

Pravidlo super-stoletých: „Co mohu změnit, změním, co ne, tím se netrápím“. (dle Sv. Františka)

Dokud jsme v těle, máme obrovskou výhodu, že se můžeme zbavit zátěže – hříchy, vleklé spory, odpustit (i tchýni).
K delšímu věku žen může přispívat i to, že jsou duchovnější – převaha v církvi (mají větší napojení na zdroj života, Boha).

________________________________________________________

3 příklady jasných příčinných souvislostí -podmínek pro zdraví- v Bibli:

1) 5. přikázání Desatera: „Cti otce svého i matku svou, abys byl dlouho živ na zemi…“ (Ex20 a Dt5)

2) 1.Kor11:27: Kdo (jí).nehodně..  a 29:..nerozpoznává..tělo Páně. 30: Proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných a mnozí umírají

3) Přísloví 3:7: .. od zlého se odvrať. 8: To dá tvému tělu zdraví a svěžest tvým kostem.

 

 ________________________________________________________

Další důležité trauma:

21 příkladů neduhů medicíny (v aplikování principu EBM)  (kliknout)

(Evidence-Based Medicine, medicíny založené na důkazech, dnes někdy spíš FBM, tj. Fake-Based Medicine)
Když přestane být sůl slaná, jak osolíte? Když onemocní medicína, jak se uzdravíte?

________________________________________________________

Zpět na OBSAH

.

.

.

.

.

.

 -

.

.

______________________________________________

4) ... ZUBY

Sedelmayerova skvělá škola čistění zubů

Motto: Odstraňujete-li plak, nemůžete mít zubní kazy.
Bakterie zubního kazu se totiž množí právě v zubním plaku. Plus když máte dobrý ústní mikrobiom. Tedy Vaše vlastní mikroorganismy, které brání přežívání bakterií zubního kazu. To završí Vaše vlastní sliny, které mají též schopnost ničit cizí bakterie a dokonce zacelovat sklovinu.

Každá chemie (i většiny zubních past a ústních vod) poškozuje Váš mikrobiom úst a tÍm vlastně vyklízí pole pro bakterie kazů. Takže než přemíra chemie je pořád lepší oškrabovat si plak nehtem nebo kartáčkem a mezizubním kartáčkem bez zubní pasty.
Čištění zubního kamene ultrazvukem je taková rychlejší alternativa ručnímu oškrábání. Když se to dělá jak má, neškodí to.
Lepší je ale čistit si zuby tak, aby se kámen ne
dělal

Projekt PREVENCE ZDRAVÝCH ZUBŮ: https://mejtezdravezuby.cz/

 

        ZUBYpodmínka zdraví všech ostatních orgánů

Zubní kazy a záněty dásní (nejčastější nemoc na světě) způsobují pak 2x víc infarktů, mrtvic.
(Je to i další komorbidita) Odstraňovat hlavně plak (a kámen, je-li). Prevence je u zubů o to důležitější, že ošetření není hrazené ze 100% a např. důchodci na něj často nemají.

(Jiří + Lucie Sedelmayer, Bednář. v Literatuře )

________________________________________________________

.

Bakterie plaku spolu s vyvolanými mediátory zánětu způsobují zanášení cév i , až tromby.
V synergii s Covidem19 (aj. viry), co působí podobně, tvoří smrtelnou kombinaci.
Dysbióza mikrobiomu úst () přispívá ke vzniku nejen zubních kazů až zánětu ozubice , ale i kardiovaskulárních onemocnění, diabetu, rakoviny či pneumonie.

(Cvrček, Koželuhová. v Literatuře )

________________________________________________________

.

        Nečistit nikdy zuby po jídle, dokud je sklovina zranitelná, jen pořádně vyplachovat vodou. Čistit mezizubním kartáčkem, ne dásně, 1x denně, 10 min, u TV, i bez pasty, i jen nehtem.
Kavala = na lačno držet 5-55 min v ústech olej (kokosový. olivový), vyplivnout, vypláchnout.  

(Frej. v Literatuře , pomoc s čistěním: zubari.cz)

________________________________________________________

.

        Látky důležité pro zuby: D3+K2: využití Ca, C: dásně, Si (sklovina, kopřiva – stačí spařit), NaF*+ arginin: remineralizace, orální probiotika a prebiotika (arginin), pivo.

Pivo prý přímo blokuje aktivitu bakterií pod plakem a zabraňuje tak jejich působení na zuby a dásně.

*Fluoridy NaF dávat jen lokálně, ne systémově, max. 5 min, nemohou pomoci u hotových kazů, jen u mikroskopických počínajících vad, kde je i tak zásadnější důkladné očištění plaku a kamene, zdravý mikrobiom ↑, sliny (ty mají též schopnost zacelit sklovinu) a žádný cukr; Synergie fluoridů s argininem = 4x větší remineralizace než při působení samostatně (Elmex sensitive professional..).

(Bednář, Šmucler, Edlund. v Literatuře )

________________________________________________________

Zpět na OBSAH

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.______________________________________________

5) ... MIKROBIOM i kůže

MIKROBIOM kůže, sliznic a úst je naše první bariéra

        („µ, >mikrobiota, dříve mikroflora, ekosystém na vodítku*) kůže, úst, sliznic, plic, střev
=70% imunity, Ale třeba i prostředí (koncept „One Health), tj. Každý zdravý člen domácnosti (společnosti), bez ohledu na to, zda člověk, či zvíře (nebo dokonce rostlina, hlína, akvárium), přispívá (přes mikrobiom v ŽP) ke zdraví celku; (viz též schéma). Dezinfikování bytu pak veškerý mikrobiom ničí.

________________________________________________________
        Zvláště ti ze století eufórie z objevu antibiotik
mívají mikrobiální chudobu“*.
Osa vzájemného vlivu:
µ kůže <=> µ střev <=> mozek (např. lepší µ střev => lepší µ kůže, vliv µ střev na psychiku, ale i obráceně, tělo ovlivňuje složení mikrobiomu pomocí mikroRNA**)
Pro-biotika  = (žádoucí) mikroorganismy, pre-biotika = jejich výživa,
syn-biotika (kombinace pre+pro-biotik), post-biotika = jejich produkty

(Č.Mikrobiom.Spol. **Microbiome as an ecosystem on a leash: Foster 2017, * Máslová. v Literatuře )

________________________________________________________

        1. bariéra imunity = mikrobiom kůže a vstupních sliznic
Co zlikviduje (a bez rizika auto-imunity či cytokinové bouře), to už nezatěžuje imunitu v těle.
1. část 1. bariéry = mastná vrstva, hydrolipidový film (pH ±5), poskytuje pohostinné prostředí pro
2. část 1. bariéry = mikrobiom kůže , náš kyselý plášť (acid mantle, pH ±5).
Neničit jejich kyselost pH ±5 (vším nad pH7, trend no poo /low poo ). 2 díly žloutku /vody (obojí neutrální pH 7) + 1 díl citronové šťávy (pH 2,4) = 2 „šampóny“ s pH ±5. Někdy stačí jen voda. Zásaditý šampon /mýdlo (i obyčejné má pH10) opláchnout vodou s jableč. octem (2 lžíce /hrnek).

________________________________________________________
       
Buňky kůže s dobrým mikrobiomem vysílají "mírové" signály (protizánětlivý interleukin 10). Pokožka je pak v klidu a nesvědí. Kůži prospívají vitamíny A, C a E a na rány Hemagel.
Pre-biotika: pot, prokrvení, mazat: zelenina, pomerančová šťáva (pH 3,5), oliv. olej, voda z oves. vloček
Pro-biotika: (± to, co pro mikrobiom střev) mazat: bílý jogurt, kefír.  

Co NE: příliš horká voda, dezinfekce, antibakteriální mýdla.

________________________________________________________
       
Mikrobiom úst (též orální):
Ideálně ± neutrální pH 7, posun ke kyselému pH ničí zuby (opačně než u kůže).
Pre-biotika
: Arginin* (maso, mléko, vejce, semena, fazole, ořechy, i jako doplněk)
**houby (různé druhy), celer, polyfenoly (jablka, rajčata, hroznové víno), sliny
***kakao, káva, jablka, hrozny, víno, mléčné výrobky, brusinky, zelený čaj


       
Vyřadit cukry!!! Živí škodlivé Streptococcus (=S) mutans, aj. antagonisty prospěšných S. mitis, S. sanguinis, S. gordonii, atd., jejichž dominance naopak podporuje zdraví zubů.
Pro-biotika: nejlepší jsou asi S. dentisani a S. A12 (S. salivarius, Lactobacillus .. jsou diskutabilní)

(*Edlund, **Podzimek, ***Koželuhová. v Literatuře )  

________________________________________________________

        Mikrobiom střev*:
Pre-biotika
: rozpustná vláknina, inulín, resveratrol (červené víno - „rudý zázrak ve střevech“**, rozinky), alicin (drcený česnek),
Pro-biotika: jogurt, kefír, aj. kysané potraviny. Co NE: antibiotika, RT, CL.(je-li to možné)

Studie (1/2021) prokázala, že bulharská probiotika uzdravila pacienty v kritickém stavu C19..

(* UMass, **Le Roy. v Literatuře )

________________________________________________________

Zpět na OBSAH

.

.

.

-

-

.

.

.

.

.

.

.

______________________________________________

6) ... OBEZITA, strava, životospráva…

        Nutriční imunologie   

________________________________________________________

OBEZITA je dnes též hlavní „komorbidita“. Proč ale?
Nejnovější studie (9.12.2021) ukazuje, že viry se bez překážek množí v tuku – mimo efektivní dosah imunity, ať už posílené očkováním nebo ne. Po obrovském namnožení poškodí člověka přímo nebo přes panickou reakci imunity.
Mechanizmus „útočiště virů“ přispívá i k dalším nemocem (HIV, chřipce, ale asi i rakovině + )

Mapa Evropy (ČR je nejhorší v EU – se 2), Mapa světa,

.

        V SYNERGII vlivů rozhoduje OBEZITA o podlehnutí nemoci stále víc a víc.
Zakládá ji matka svou nízko-kalorickou dietou (plod pro zřejmý nedostatek „tam venku“ navyšuje tukové buňky). Těhotné by neměly redukovat jídlo, jen nahrazovat nezdravé zdravým.
..
       
Výsledek metaanalýzy ze 75 studií.(od 400 tisíc pacientů) o C19 a obezitě: Obézní mají o 40% vyšší riziko onemocC19, o 113% hospitalizace, o 24% že tam skončí na JIP a tam zase o 48% vyšší riziko, že tam zemřou**. (* Balík, **Čupka. v Literatuře )

________________________________________________________

.

8 TIPŮ pro hubnutí:

1) Potraviny s min. kaloriemi: Vyšší % v jídelníčku pomůže k záporné energetické bilanci dne. Ta je ráno běžně kolem 0 (jinak bychom stále přibírali), takže i málo způsobí kalorický deficit. Např.:

ZELENINA:        brokolice, zelí (kysané ještě lepší), rajčata, pórek, chřest, čekanka, špenát,..
OVOCE:         jablka, hrušky, bobuloviny, broskve, citrusy, papája              (Sel. v Literatuře )

LUŠTĚNINY: hrách, cizrna, fazole (i zelené fazolky), čočka (i červená)  (Burešová, Novotný. v Literatuře )
ZAHŘÍVACÍ*: kurkuma, česnek, hořčice +zde, ořechy, semena, pohanka, káva, červená řepa aj. kořenová zelenina, kys.zelí,  kokos.olej (MCT)

*(větší výdej energie, rychlejší a dokonalejší metabolismus)

.

2) Hara hachi bu: (bod  8):„Jez do 80% sytosti“, v klidu, pomalu. Informace o nasycení dorazí do mozku za 20 min od spolknutí. Kdo hltá, nezíská tu zpětnou vazbu včas a jí pak zbytečně moc.

.

3) Kladná role pohybu: přispívá k záporné energetické bilanci dne i k životně důležitému pohybu lymfy skrz chlopně. Katastrofálně moc sedíme – omezit čas, dělat přestávky, měnit polohu. I dle blue-zones bychom měli min. 5 h fyzicky pracovat, min. 2 h být venku a sedět max. 6 hodin denně.*

(*Máslová. v Literatuře )

.

4) Kladná role spánku: Kdo špatně spí, tloustne. (málo hodin i málo tmy) Začar. kruh: obezita pomáhá ke spánkové APNOE – a ta zase k obezitě. Stejně: Nedostatek melatoninu ji podporuje..
Studie 45 tisíc žen: ty, co usínaly při TV, přibraly na váze. (Boučková. v Literatuře )

.

5) Kladná role D-vitamínu: Studie (1 , 2 ) ukazují, že je železná souvislost mezi OBEZITOU a nedostatkem vitamínu D (a následně tedy mezi deficitem D a vážností průběhu /nejen/ Covidu 19). D3 dokonce potencuje hubnutí (kdo se snaží zhubnout a bere D3, zhubne víc kg než bez něj).

 (*Cajthamlová. v Literatuře )

.

6) Kladná role vegetariánství s vlákninou a čerstvou stravou (ne s buchtami) prospívá hubnutí.
V pořadech o 200-300-kg lidech se zatím nikdy nevyskytl vegetarián.

.

7) JO-JO efekt: Část lidí, zvláště muži, hubne snadněji a s JO-JO efektem problém nemá. O to zbytečnější jsou jejich úmrtí, ke kterým tloušťka přispěla, když mohou poměrně snadno zhubnout.
Těžší to mají ti, jejichž tělo se snaží zhubnutí z
ase zvrátit na tloušťku, kterou považuje za ideál. Nastavený podvýživou v děloze, či jinak. U nich nepomůže omezení množství, ale náhrada jídla za stejné množství zdravějšího, zahřívacího a s méně kaloriemi.
Též dobrá nálada a uklidňovat sebe i tělo ve štíhlé fázi „Neboj, žádný hladomor nepřijde! Takto ti bude dobře“ atd. Můžete-li - modlit se a dávat změnu nastavení ideálu do Božích rukou.

.

8) Půst: Nejjednodušší zhubnutí je nic nejíst. Pokud ovšem odoláte JO-JO efektu.

________________________________________________________

Paradox obezity*“ a „Fit Fat*“: Ženy, které vstupují do stáří s 1. stupněm obezity -a přitom zdravé (Fit Fat)- se dožívají vyššího věku než ty příliš hubené.

.

________________________________________________________

STRAVA

  Jak často jíst? Čím méně-krát v 1 dni, tím lépe. Každé další jídlo navíc znamená (1) další naleptávání zubů kyselým prostředím (2) další velký výkyv inzulínu v krvi (který neprospívá orgánům)*** (3) další průnik vnějšího prostředí (obsahujícího potenciálně nebezpečné mikroby) do těla, na což musí tělo reagovat (4) výronem žaludečních kyselin (které mikroby zabíjí) – a žaludeční stěny se zase musí (5) horečně bránit těmto kyselinám (aby je nepoleptaly).        

        Ideálně tedy 1x* až 2x** (max. 3x) denně (zvláště senioři či lidé bez fyzické námahy).
V žádném případě ne 5x či dokonce 6x denně (pokud to nevyžaduje nějaká hnusná nemoc).

  Kdy jíst? Studie: Ideálně v 8-10h okně během dne, tj. ne po setmění (např. 8/9/10-17/18)****.To podporuje zdravý cirkadiánní rytmus, lepší trávení, které si v noci odpočine a vše se zregeneruje.

 (*Levi-Mo + Dušek + my, **Anděl, ***Bukovský, ****Panda v Literatuře )

 

  Co jíst? (i body 1 a 10): Čerstvé, průmyslově nezpracované jídlo. Že jsme "všežravci" je výhoda, ne nevýhoda! (maso „můžeme“, ne „musíme“).Vegetariáni prosperují stejně dobře jako masožravci. Vegetariánský základ s masem jako občasným doplňkem se ale zdá být zdravější než naopak*.
To potvrzuje i čerstvá studie u 2.900 zdravotníků v 1. linii v 6 zemích: Vegetariáni mají o 73% nižší výskyt těžkého průběhu Covidu19**. A naopak. Ti, co jedí hodně bílkovin, dopadli nejhůř ze všech.
Jen toto samo o sobě by mohlo způsobit ¼ zemřelých a nemocných na C19, ¼ miliardových ztrát, ¼ zkrachovalých firem… Nebo ne?

     (*Petrželková, **Buk, **SaraBS. v Literatuře  +  bod 8)

________________________________________________________

  Co přidat?
1) Čistou (ne)obyčejnou vodu, která je již jen neutrálním pH7 prospěšná zubům, tělu i kůži (mytí).
2) Extra panenský olivový olej (75%=ω9, blueZ, super100; nejstarší žena* ho lila na veškeré jídlo i sebe),
3) Kopřivy (Si – pro sklovinu i kosti), pohanku (kvercetin, rutin, tryptofan), mořské ryby (ω3, Se), červené plody (antoK), saláty (enzymy), hlívu, kokosový olej** (MCT) ženšen 5-listý (panaxosidy, zasadit ke všem rostlinám v bytě, dávat do všeho pár lístečků a dělat čaj).

(*Calm, **Calábek. v Literatuře )

Dalšísuper-potraviny“:

1) Naše: drcený česnek (po 10 min alicin), pšeničné klíčky (spermidin ), šípek, med, červená řepa (elixír mládí, neloupat před vařením), borůvky (antoK), brusinky (moč. ústrojí), rakytník, lněná semínka, hrozny /rozinky (resveratrol), namočené ovesné vločky, zelené potraviny, kmín, vlašský ořech, meruňky (B17), mateří kašička, houby, konopí, lichořeřišnice , kolostrum, hořčice .
2) Exotické: žen-šen , zázvor (gingerol 6-GN), goji (k.čínská. antiO2, ORAC č.1), tulsi, maca (peruánský ženšen, adaptogen), açaí (ovoce bohů), chia semínka (Mg), sardinky / sleď (ω3, B12, D, Se), natto (K2), tempeh (B12), zelený čaj Matcha (klid samuraje, katechiny, antiO2, EGCG), mořské řasy (J), kurkuma* /kari (antiO2, anti-virotikum, Fe, Mg, v mléce = zlaté mléko /zázrak, v kávě) + pepř (piperin vstřebání kurkuminu* o 2000%*), olivy, sacha inchi, Aloe vera

3): Super-století a blue-zóny (pro někoho diskutabilní, ale praxe je jasná): čokoláda (D, „kakao“ = maysky „jídlo bohů“), káva, červené víno (antiO2 resveratrol aj. polyfenoly)

(*Calábek v Literatuře  , Wiki)

        Pozn.: „Superpotraviny“ není vědecký termín, nelze spoléhat na jejich účinek /léčbu.
Pokud obsahují prospěšné látky, nejde ale tvrdit ani opak, že nemohou pomáhat.

.

  Co ubrat? (více, či méně):

Cukry* (i náhražky cukru způsobují zmatek ve střevním mikrobiomu a podporují onemocnění**),
přepálené tuky, lepek (hlavně pšenici), tvrdý alkohol, cigarety, sůl, nadměrné přísady a rezidua z pěstování rostlin i zvířat (antibiotika, růstové hormony, herbicidy, pesticidy, většinu É-ček) (obecně čím víc průmyslově zpracované suroviny, tím hůř), pivo a sůl, uzeniny a maso.

(*nárůst civilizačních chorob se kryje se začátkem průmyslové výroby cukru, **Edlund. v Literatuře )

         Z masa jsou ideální mořské ryby, ale v predátorech se kumulují těžké kovy, PCB...
>>-->        
LEPŠÍ: sardinky (min. škodlivin x max. benefitů), sleď: (herinek) (švédské přísloví "Sleď na stole, lékaře netřeba"), aljašská treska/losos, šproty (příbuzní sleďů), sardele (= ančovičky)
>>-->        
HORŠÍ: makrela, tuňák, pangasius
(Bible 5.M14:1-21) 5 zvířat u nás nedobrých k jídlu: kůň, pes, kočka, prase, králík
(+ „havěť“, hlemýždi, netopýři). V ČR to ctíme u prvních 3 (např. v USA ale ± u všech těch 5).

________________________________________________________

.

  Typ tuku, přípravy a kamen: Asi nejhorší (5) asi nejlepší (1):  

(5) ztužené rostlinné margaríny (4) sádlo (3) máslo (2) ghí, dobré rostlinné oleje (1) panenský olivový olej
(
5) smažení s přepáleným tukem (4) pečení (3) horkovzdušné pečení, vaření (2) dušení, spaření, blanšírování (1) bez tepla (kvašení, klíčení, bobtnání, syrové saláty) a olivový olej na hotové jídlo.

(5) mikrovlnka (4) indukce (3) el. vařič /konev (2) horkovzdušné /parní trouby (1) plyn, dřevo*
(
1) uchování drobného ovoce: zavřeniny (podle „Anastasie“): Čerstvé, neomyté (jen deštěm), nepoškozené ovoce (i se stopkou) sbíráme co nejtěsněji do sterilizované sklenice a do 15 minut zavřeme. Ovoce si samo vytvoří ochrannou atmosféru.
VODA: Nepřevařovat víckrát (viz**). (Nejdřív ji nalít do hrnku, z něj do konve a z ní zpět do hrnku.)

(*pokud je ovšem dobré odvětrání, **Štěpánková  v Literatuře

________________________________________________________

.

OTUŽOVÁNÍ
Již 90 sekund denně prý sníží nemocnost. To nelze ignorovat! (Alli. v Literatuře )

        Podrobněji o stravě a životosprávě viz  MJT k bodu 5


________________________________________________________

Zpět na OBSAH

.

.

.

.

.

______________________________________________

7) ... ŽP vymírání, mapování zdraví

.

Životní prostředí (dále ŽP) člověka tu je -jako bod desatera- oprávněně – je nutnou podmínkou pro zdraví jedince.

Zdá se, že zdraví lidí není možné bez uzdravení ŽP s až 300x únosné normy pro antibiotika (AB) aj..
To ničí mikrobiom ŽP, hlavně prospěšné půdní bakterie, což vytváří i obrovský nový životní prostor pro viry, asi i C19.
Přesycení ŽP pesticidy ničí zase veškerý hmyz:

________________________________________________________

Studie z r. 2017: Za 27 let vymřelo 76% biomasy létajícího hmyzu (v přír. rezervacích SRN!).. Při  těchto 2,8 % /rok by vymřelo 100% hmyzu do r.2027 (tedy do 5 let). Hmyz je ± 90% biomasy, tj. za těch 27 let ubylo ±70% biomasy všech živočichů. (Pokud by obdobný úbytek nastal i jinde. Naopak místně může být úbytek ještě horší.). Neexistuje možnost, jak by to mohli přežít lidé (ani nikdo jiný)
.

Tady by měli napřít síly ekologové, MŽP i vlády. Zvrátit trend za 5 let nezvládnou dílčí vylepšení (elektromobily). Jen obrat o 180º: Od zabíjení všeho živého k podpoře života. Zdroj AB v ŽP je močůvka od dobytka, který je dostává nepříčetně, preventivně, hromadně.
.

ČR je nejhorší na světě v úmrtnosti na příliš mnoho nemocí, tj. horší i než v nejchudších zemích s nejhorší hygienou na světě. Z neúprosné logiky vyplývá, že proto máme dlouhodobě nejhorší MZ, MŽP a MZe na světě. (vč. VR MZ , SZÚ, ÚZIS, SÚKL, atd.) a absenci pořádné prevence. Zařadit ji do výuky Lékařských fakult +  zadat  AV ČR.

12 příkladů v čem je ČR  nejhorší na světě:
(1) rakovina střev aj. (2)   nemoci (3) klíšťová encefalitida (4) nejnezdravější země světa(5)  spotřeba piva, soli... (6) nejnižší plodnost na světě 1,1 dítěte/ženu byla v ČR 1995-2005, dnešních 1,71 je stále katastrofální (= sebe-genocida; dávat porodné 1 milion (jen) na 3. dítě, k růstu >2,1) (7) vymírá hmyz, rostliny, zvířata, i náš národ, který je teď (8) nejateističtější, proto je (9) největší producent porna v EU (10) prvenství v „tunelování“ (11) nejnižší milosrdenství s lidmi v nouzi (12) despekt k vlastním lidem („Němci... určitě vyrobí lepší české Škodovky, atd. než my“)   ( Ing.J.Tlustý  v Literatuře )

________________________________________________________

Potenciál zdraví člověka je součtem SYNERGIÍ+a - vlivů u něho a u jeho ŽP.
V ČR máme 2 hendikepy (musíme se proto ŽP věnovat víc než jiní): (1) Nejsme obklopeni mořem (jen z té strany může přijít čistý vzduch), (2) ale horami (emise se hůř ředí do okolí*, zvl. v bezvětří).
K tomu máme asi nejhorší preference ve strav
­ě a životospráv­ě, jaké lze vymyslet.

(*Topinka, Linhart, Slimáková. v Literatuře , Bible, Genesis 12, 1-3)

________________________________________________________

Koextinkce, řetěz vymírání a motýlí efekt: Každoročně vymírá ohromné množství druhů* rostlin a živočichů** (kteří žili možná sta-miliony let) . Vymírá i náš národ (i „reprodukční prokrastinací*** = místo ve 20-30 rodíme ve 30-40 – čímž vzniklo ½ generace zcela bez dětí) a většina lidí proti tomu nic nedělá. Jen dopad na včely může způsobit katastrofu.

(*Vermouzek, Tropek, Konvička, **Dluhý, ***Máslová. v Literatuře )

.

Problém globálního oteplování je znám a snahy snížit spotřebu a tím spalování jsou dobré.
Extrémní používání pesticidů, herbicidů, chemických hnojiv a vypalování lesů je ale minimálně neméně závažné. Důvodem je, že na vypěstování 1 kg masa je potřeba 10-100x tolik polí, než na 1kg plodin. I jen snížení konzumace masa na 1x místo 3x denně by uvolnilo tento přetlak.
________________________________________________________

        MAPY ZDRAVÍ – nástroj pro efektivní péči o ŽP
        Že operovat pacienta naslepo bez RTG je nesmysl, chápe snad každý, u ŽP se to ale děje.
MAPY ZDRAVÍ  jsou „RTG snímky“ pro „pacienta“ o rozměru ČR: Zobrazují vliv ŽP, neboť to má jako jediné příčinnou souvislost s adresou a u počtu lidí nad milion se nahodilosti ruší.
        V synergii vlivů je stav ŽP
zásadní (úmrtnost je na mapě horší tam, kde se přičetlo špatné ŽP). Viz pražská MAPA ZDRAVÍ (kliknout) pod Nuselákem, ucpaným prvním semaforem po 200 km z Brna. (Řešení: Dát 1. semafor od Brna již na periferii Prahy a dál zelenou vlnu).
Kuriozní výsledky pro jednotlivé ulice a domy:  Nevím proč, ale platí pravidlo, že horší než hlavní ulice s hustou dopravou je vždy ulice, která je s ní paralelní. Např.: Nejhorší ulice v Praze je Mánesova, ne s ní paralelní Vinohradská o 100 m dál. Nejhorší dům v Praze je v Dolní, ne v Nuselské, paralelní tepně o 100 m dál.. Nuselské údolí je horší než SJ magistrála, kde je zdroj emisí, ale ty škodí až o 100 m dál. Čím to lze vysvětlit? Zjistil někde někdo totéž?
       
Dělat opakovaně a v max. detailu (Praha má definici 650 území, ne 13) tyto 3 typy map:: (1) úmrtnosti na rakovinu (registr jiné dg. nemáme) (2) délky dožití a (3) výskytu „stoletých“ (90, bez adres DDůchodců). Určení ohnisek umožní řešit zátěž přednostně tam, kde to je nejvíc potřeba.

        Ani znalost všech imisí by nedala tak jistý výsledek (neznáme váhu všech v celém čase). Ohnisko mohou ověřit další 2 typy mapy pro stejné roky + ta stejná pro jiné roky. Dosavadní mapy ÚZIS (jen diagnostikovaní, nejmenší území = okres, jen za 1 rok) nemohou odhalit „pachatele“.

________________________________________________________

14 konkrétních tipů, jak prospět ŽP ---– ZDE

 

________________________________________________________

Zpět na OBSAH

.

.

.

.

.

.

______________________________________________

8) ... PŮST, horečka, auto-vakcíny

-to vše jsou mocné nástroje a ZADARMO

________________________________________________________

PŮST

PŮST je zadarmo. Nemusíte nic dělat, jen odpočíváte a výsledek je, že jste zdravější.
        Půst regeneruje IMUNITU:
stráví poškozené imunitní buňky, které pak nahradí nové. Od 24h půstu dál vzniká více a více střevních KMEN. BUK, které mohou opravit stěny střev, aj. Od večeře před do snídaně po je to již ±36 h, během nichž si odpočine a vyčistí se trávení i celé tělo.
Při C19 se prý ztrácí chuť. Neříká si tím tělo o to, že by mu prospěl nějaký půst?

(Ohsumi, M-M-M. v Literatuře )

.

        Půst mj. snižuje tlak. OK= Horní (systolický)(H) 120 / Dolní (Diastolický)(D) 80, Δ 40. Pro mladé je nejdůležitější H, pro starší D, pro nejstarší Δ (rozdíl /amplituda mezi H a D). Je zajímavé, že půst snižuje H, D i Δ. Zlepšení Δ - díky čistění cév - pomáhá i K2 v kombinaci s D3, ev. rutin – též tabletky. (Nový objev = černý čaj snižuje tlak přes noc o 10%, trvalé pití trvale /zelený ne/).
Kontraindikace půstu: Půst není vhodný pro děti, těhotné (někdy ženy vůbec), lidi labilní, bez motivace, obklopené příbuznými vyžadujícími vaření aj. servis a pro neslučitelné diagnózy.

        Delší půst:
3 fáze ±1:1:1 (např. týden+týden+týden). Bez jídla = jen pít co nejčistší vodu. Suchý = ani tu ne.
Před půstem-je nejdůležitější neodfláknout vyprázdnění. 1. den půstu vypít celou zaječickou (/čaj ze senny/klystýr). Nespoléhat, že je vše venku. Zopakovat totéž další den. Žádné maso. Naladění.
Půst: Pozitivita: „Daří se! Hurá!“ NE: řešit problém, nákupy, vařit rodině. Lze-li, zatajit ho rodině.
Po půstu: Přidávat pomaličku, ředěná pomerančová šťáva, ředěný kefír, brát probiotika.

(Více k půstům Partyková v Literatuře )

________________________________________________________

HOREČKA

Horečka je též ZADARMO a samozřejmě to není nemoc, ale nástroj, který vytváří naše tělo pro boj proti nemoci.
Aktivuje imunitní buňky a zpomaluje mikroby i množení virů, ale třeba i nádorů, pocení nás zase zbavuje patogenů.
Takže dokud neohrožuje zdraví
(děti nemají dokonalou termoregulaci) do ± 38,9 ºC, je kontraproduktivní srážet ji.
Cílené využití je hypertermie (termoterapie). Proběhnutí horečky u běžných nemocí je i prevencí vzniku rakoviny.
Fever paradox = Horečka může být smrtelná, ale s mírou může mít překvapivé výhody.
Rozhodně zautomatizované
rutinní srážení teploty či nasazení antibiotik při prvním náznaku horečky je škodlivé.

 

________________________________________________________

4 VAKCÍNY

        4  VAKCÍNY + 1 příklad (± zadarmo a vždy dostupné):

1) Při epidemii chodit opakovaně na co nejkratší dobu mezi lidi (obchod, MHD):
Při
dodržování životosprávy (vč. mikrobiomu kůže +vstupních sliznic) a 4R (Respirátor, Rozestup, Ruce, Rozum)! Styk s patogeny s min. „fenoménem dávky buduje v těle postupně protilátky.

2) Nedezinfikovat drasticky byt, okolí, ani kůži: Dobrá zpráva: i obyčejné mýdlo poničí viry tak, že už nemohou uškodit. Žít s mazlíčkem, možno-li. Mít kontakt i s půdními bakteriemi (aspoň v květináči). Podněty imunitu udržují ve formě. Viz též Hygiene Hypothesis

3) Auto-vakcína: Podkožní injekce vlastní uriny. Tip k výzkumu. Čerstvá urina obsahuje sterilní zbytky patogenů ze všech ložisek v těle. Tím je to klasická vakcína, informuje imunitu, ale nic neinfikuje. Výsledky >100 let studií (od r. 1917) nemůže EBM, ani my, popírat jen z nesympatií.

(Eldor + Partyková. v Literatuře )

 

4) Podvaz nádorů indikovaných k resekci: (princip vakcíny u rakoviny). Podvaz je před resekcí nezbytný lege-artis úkon. Počká-li se po něm s resekcí tak dlouho, dokud to pacient výborně snáší, nádor zhubne a oslabí mimikry. Imunita pak může ev. vybít všechny totožné rak. buňky.

        (Kdykoli je přitom možno pokračovat klasicky, zatímco naopak to neplatí.)

 

1 příklad: K Dr JK přišla 90-letá babička s 30-cm nádorem na lýtku. Rozsáhlou extrakci (ani CL /RT) nemohla přežít. Proto jen podvázali cévy. Ulevilo se okamžitě, ještě než se nádor začal zmenšovat, pomalu, ale jistě, až zcela zmizel. Existuje pro tento případ lepší a šetrnější varianta?

        Pozn.: Jde stále jen o případy, kdy by jinak pacient zemřel, protože jiná léčba neexistuje. V zemi s nejvyšší na rak. a dluhy netrvat na smrti tam, kde je uzdravení možné. A tyto případy jsou zcela dle §32 Helsinské d. (precedens: aplikace u lidí 1 den po úspěchu u myší) a mají oporu z 2.strany v §50 Zákona o zdravotních službách (de-facto právo odmítnout variantu dle svědomí Dr. horší).

(Benešová, Eleková. v Literatuře )

________________________________________________________

Zpět na OBSAH

.

.

.

.

.

______________________________________________

9) ... SUPERSTOLETÍ lidé

            (>110 let) +  BLUE ZONES

Superstoletí jsou > 110 let. Jejich zkušenosti jsou málo studované a využívané. Přitom mohou korigovat příliš virtuální pravidla. Nejde primárně o věk, ale že se ho dožili proto, že byli zdraví. Co mají nejzdravější lidé a místa společného? Lidé na to zbytečně rezignují, přitom je tu dost společných rysů:

________________________________________________________

        4 + 4

        4 překvapivá, ale jasná fakta:

1) V blueZ jedí málo masa: ±0% (L.Linda), 2% (Okinawa), ost. max. 5% (z toho ještě hodně ryb)
2)
Super100 jedí čokoládu: Jediné 3 ženy, co se průkazně dožily >118, jedly 1 kg čokolády týdně (Calm), měly přezdívku CHOCOHOLIC a říkaly, že by nejraději nejedly nic jiného (Knauss) a že ji milují (Tanaka). (tak častý jev i u ostatních super100 asi nemůže být náhoda). Další výzkum!

3) Pijí kávu (Colu) – současný výzkum potvrzuje prospěšnost kávy    (Novotný.v Literatuře )
4) Pijí alkohol (hl. č. víno*), většinou střídmě, ale v dobré spol. (kromě 5. zóny Adventistů v LL, *LeRoy v Literatuře )

        4 ~ očekávaná fakta:

1) Všichni jsou věřící, modlí se, meditují, jsou veselí a přátelští, jednají podle Sv. Františka
2) Pracují tvrdě fyzicky na farmách, ale beze stresu („až to bude, tak to bude“)

3) Jedí „bio“ plody, protože je trhají přímo ze stromů.

4) Základ stravy: oliv. olej, sladké brambory, zelenina, celozrnné obilí (rýže), luštěniny (fazole), ovoce

(Carmichael v Literatuře

 Detailní seznam a popis 100-letých a blue zonesZDE

 

________________________________________________________

TEMPLÁŘI (1120 -1312)  žili 2x déle než byl průměr v jejich době .  A jejich životospráva ladí s výše uvedeným:  Jedli  „středozemní stravu“. V po.+ ú,+ stř. + sobotu jedli zeleninu, luštěniny a obiloviny. V pátek ryby. Jen v neděli + čtvrtek jedli i maso.
Denně pili střídmě víno, které často míchali s dužinou aloe. Několik hodin denně se modlili a rozjímali .VIDEO

 

.________________________________________________________

Zpět na OBSAH

.

.

.

.

.

.______________________________________________

10) . CO IMUNITU NIČÍ

________________________________________________________

1) STRES (ten zničující, tj. DISTRES) (viz    bod 3)

2) ANTIBIOTIKA (AB) (opak PREBIOTIK) Úžasný objev, ale brát jen je-li to opravdu nutné!
       
Utéct z bludného kruhu „Kdo má slabou imunitu, potřebuje častěji AB, která mu však poničí mikrobiom a tím imunitu, a proto potřebuje častěji AB… a tak pořád dokola, stále hůř a hůř“.
        Nebrat
AB omylem na virózu: Pomůže test CRP (±100 Kč): Je-li 6-30 mg/l = asi viróza, >30 mg/l = asi bakterie. Preventivní podávání AB zvířatům zhoršuje rezistenci a tím vyšší dávky u lidí*.
V ŽP, vč. vody v řekách, je prý 300x více AB, než je přípustná (a přežitelná) norma**.
Obrovské množství
AB v ŽP (ale i nadměrné užívání AB) vytváří asi také větší životní prostor pro viry (ve vakuu po  bakteriích)
Je otázka, zda užití AB při viróze není kontraproduktivní a nepomáhá virům (místo nám)?
Slabé AB alicin (vzniká asi 10 min po rozdrcení česneku) je úžasné tím, že žádoucímu mikrobiomu střev neškodí, ale naopak prospívá.

Dnes máme již rezistentní bakterie, takže AB mohou absurdně vybít ty méně škodlivé – a pacient pak zemře na ty rezistentní.  

(*Stöckelová, **Honzák v Literatuře )

________________________________________________________

3) RADIO-TERAPIE (RT) Též úžasný pomocník. Kde je ale jiná možnost, využít nejdřív ji.

RT se využívá i pro zmenšení a zkompaktnění nádoru, aby šel vůbec /snáze /celý vyoperovat.
       
Zmenšení může někdy zastat podvaz nádoru, který by byl stejně nutný pro extrakci. Jen zařadit prodlevu mezi podvaz a operaci a umožnit tak zmenšení nádoru, které je bez jeho výživy jisté (zatímco u RT zmenšení zaručit nelze). (A operace se může dokonce ukázat zbytečná)

 (viz též  bod 7)

4) CYTOSTATICKÁ LÉČIVA (CL) (jako u RT, vždy je lepší prevence než CL..)

5) Chronické užívání některých léků (analgetik…) - řešit prevenci a příčiny, až pak „hasit“.

6) Nepříznivé ŽP špatný vzduch, voda, strava, vztahy, tvrdost při vymáhání zákonů.

(viz též  bod 6)

________________________________________________________

Zpět na OBSAH

.

.

.

.

.

.

Příloha: Vládní BALÍČEK 1. POMOCI

        Příklad složení. Hlavní je co nejdřív dávat potřebným alespoň D3 (s K2 a Mg).
Bude-li tento BALÍČEK definován, budou jej moci mít lékárny připravený. Též by ho pak mohla vláda dávat zadarmo domovům důchodců či nejvíce oslabeným, ne-li všem důchodcům. Vždy by to bylo levnější, než zbytečné nemoci.


       
REKAPITULACE (množství je na den)

4 vitamíny (3500 IU* D3 + 50μg K2 + 0,5g C + B-komplex)  = 3.125,- Kč/rok

3 minerály (100μg Se + 14mg Fe + 0,3g Mg) = 150 Kč/měsíc (= 1.800 Kč /rok)

3 „elixíry“ (0,2g βGlukany + 1g ω3 +  0,2g Q10) = 231 Kč/měsíc (= 2.773 Kč/rok)

Což je za celý BALÍČEK = ∑∑∑ 641,50 Kč/měsíc (= 7.698 Kč/rok)

        *Jistější by asi bylo 4-5 tisíc IU vitamínu D3

.

Soutěž o tuto velkou zakázku by ji zlevnila (vč. množstevních slev). Tak by stála řádově jako dar důchodcům 5.000,- Kč v roce 2020. I pro stát by tato PREVENCE stála jistě méně než léčení.
V UK obvodní lékař testuje i vitamíny, předepíše je a lékárna vydá zdarma. Proč by ne v ČR?  

 Podrobnosti a tabulka s výpočtem pro „Balíček 1.  pomoci“ ZDE

 

Zpět na OBSAH

.

.

.

.